English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya Industrilogik

 

 

Svetozar Serafimovski

Konsult verifiering och validering

 

Svetozar är matematiker och expert på validering och verifiering av säkerhetskritiska system. Han har särskilt arbetat med metod- och process-utveckling kring specifikation och verifikation av olika typer av signalsäkerhetsanläggningar. Svetozar har varit projektledare för flera nordiska projekt kring formell verifiering av signalställverk.

 

E-post: fornamn.efternam@nyaindustrilogik.se

Telefon: + 46 708 59 20 99

 

 

Filip Widebäck

Konsult verifiering och validering

 

Filip är logiker och expert på verifiering och validering. Filip har deltagit i flera projekt kring formell verifiering av säkerhetskritiska system, främst inom järnväg och kärnkraft. Han är expert på språk- och verktygsutveckling för formella metoder. Filip har även lång erfarenhet från projekt kring trafiksäkerhetsregler för järnvägen.

 

E-post: fornamn.efternam@nyaindustrilogik.se

Telefon:  + 46 767 85 56 44

 

 

Bengt Hultin

Konsult spårtrafik

 

Bengt är expert på säkerhetsstyrningssystem och trafikregler, nationella såväl som europeiska. Bengt har lång erfarenhet av trafik- och fordonsfrågor för såväl konventionella system som för ERTMS. Han har även arbetat med tillstånds- och godkännandeärenden och deltagit i olycksutredningar.  

 

E-post: fornamn.efternam@nyaindustrilogik.se

Telefon: + 46 706 18 42 06

 

 

Samuel Edén

Vd, Konsult ERTMS/ETCS

 

Samuel är expert på ERTMS- och ETCS-funktionalitet, såväl för ombord- som för marksystem.  Han har lång erfarenhet av utveckling av kravspecifikationer, granskning av systemdokumentation, riskanalys och testning. Samuel har även gedigen kunskap om de svenska signalställverken och tågledningssystemen.

 

E-post: fornamn.efternam@nyaindustrilogik.se

Telefon: + 46 703 39 18 76

 


Lars-Henrik Eriksson
Expert verktygsutveckling och formella metoder

Lars-Henrik är datavetare, forskare och expert på järnvägssignalering. Han har lång erfarenhet av utbildning, metod- och verktygsutveckling för formella metoder. Han har mångårig erfarenhet av formell verifiering av järnvägssignalsystem inklusive framtagning av formella krav-specifikationer.
E-post: fornamn.efternam@nyaindustrilogik.se
Telefon: + 46 705 36 39 16

 

 

Martin Aronsson

Expert industriella tillämpningar

 

Martin är forskare, datalog och expert på industriella tillämpningar inom järnvägsområdet. Martin har mångårig erfarenhet av tillämpningar som formella metoder för signalställverk och stödsystem för tidtabellkonstruktion.

 

E-post: fornamn.efternam@nyaindustrilogik.se

Telefon: + 46 706 24 84 26

 

 

 

 

Nya Industrilogik © 2009